Meniu Închide

Plan de citire a bibliei intr-un an – Biblia Fidela într-un an

Plan de citire a bibliei intr-un an – Biblia Fidela – Geneza – Revelatia

Acest plan citire a Biblie va ajuta sa cititi Biblia Fidela într-un an(2021), citind in fiecare zi câte o porțiune din Biblie începând de la cartea Geneza si terminand cu cartea Revelatia care nu durează mai mult de 15-20 de minute în fiecare zi. Acest plan nu necesita cont sau alte date personale, tot ce trebuie sa faceti este sa vizitati in fiecare zi acesta pagina pe care veti gasi portiunea zilnica de citit din planul de citire al Bibliei Fidela.

joi., iul.. 29, 2021 — Isaia 5:1-30; Isaia 6:1-13; Isaia 7:1-25; Isaia 8:1-22 FIDELA

Isaia

51 Voi cânta preaiubitului meu o cântare a iubitului meu despre via lui. Preaiubitul meu are o vie pe un deal foarte roditor; 2 Și el a îngrădit-o și i-a adunat pietrele și a sădit-o cu cea mai aleasă viță și a construit un turn în mijlocul ei și de asemenea a făcut o presă de vin în ea; și s-a așteptat să aducă struguri, dar a adus struguri sălbatici. 3 Și acum, voi locuitori ai Ierusalimului și bărbați ai lui Iuda, judecați, vă rog, între mine și via mea. 4 Ce se putea face mai mult viei mele iar eu nu i-am făcut? De ce, când am așteptat să aducă struguri, a adus struguri sălbatici? 5 Și acum, ascultați, vă voi spune ce voi face viei mele: Îi voi lua îngrăditura și va fi mâncată; și îi voi surpa zidul și va fi călcată în picioare; 6 Și o voi lăsa pustiită, nu va fi curățată, nici săpată și vor veni mărăcini și spini, de asemenea voi porunci norilor să nu mai dea ploaie peste ea. 7 Căci via DOMNULUI oștirilor este casa lui Israel și bărbații lui Iuda sunt planta desfătării lui, și el a căutat judecată, dar iată, oprimare; dreptate, dar iată, un strigăt. 8 Vai celor ce alătură casă la casă, care așază câmp cu câmp, până nu mai este loc, ca ei să fie puși singuri în mijlocul pământului! 9 În urechile mele a spus DOMNUL oștirilor: Cu adevărat multe case vor fi pustiite, cele mari și frumoase, vor fi fără locuitori. 10 Da, zece acri de vie vor produce un bat și sămânța unui homer va da o efă. 11 Vai celor care se ridică devreme dimineața, ca să urmeze băutură tare, care continuă până noaptea, până vinul îi aprinde! 12 Și harpa și viola, tamburina și fluierul și vinul sunt în ospețele lor, dar ei nu iau aminte la lucrarea DOMNULUI și nu iau aminte la lucrarea mâinilor lui. 13 De aceea poporul meu este dus în captivitate, deoarece nu are cunoaștere; și bărbații lui demni de cinste sunt înfometați și mulțimile lui uscate de sete. 14 De aceea iadul s-a lărgit pe sine și și-a deschis gura fără măsură, și gloria lor și mulțimea lor și fastul lor și cel ce se bucură, vor coborî în el. 15 Și omul rău va fi doborât și viteazul va fi umilit și ochii celor îngâmfați vor fi umiliți; 16 Dar DOMNUL oștirilor va fi înălțat în judecată și Dumnezeu care este sfânt va fi sfințit în dreptate. 17 Atunci mieii vor paște după felul lor și locurile pustiite ale celor grași le vor mânca străinii. 18 Vai celor care trag nedreptate cu funiile vanității, și păcat de parcă ar fi cu frânghia unei căruțe; 19 Care spun: Să se grăbească și să iuțească lucrarea lui, ca să o vedem; și să se apropie și să vină sfatul Celui Sfânt al lui Israel, ca să îl cunoaștem! 20 Vai celor ce numesc răul bine și binele rău, care pun întuneric pentru lumină și lumină pentru întuneric, care pun amar pentru dulce și dulce pentru amar! 21 Vai celor înțelepți în proprii ochi și chibzuiți în propria lor vedere! 22 Vai celor tari la băut vin și bărbați ai tăriei la amestecat băutură tare, 23 Care declară drept pe cel stricat pentru răsplată și îndepărtează dreptatea celui drept de la el! 24 De aceea așa cum focul mistuie miriștea și flacăra consumă pleava, tot așa rădăcina lor va fi ca putreziciunea și înflorirea lor se va înălța precum praful, deoarece au aruncat legea DOMNULUI oștirilor și au disprețuit cuvântul Celui Sfânt al lui Israel. 25 De aceea se aprinde mânia DOMNULUI împotriva poporului său, și el și-a întins mâna împotriva lor și i-a lovit și dealurile au tremurat și trupurile lor moarte au fost sfâșiate în mijlocul străzilor. Cu toate acestea mânia lui nu s-a întors, ci mâna lui este încă întinsă. 26 Și el va ridica un însemn națiunilor de departe și le va șuiera de la marginea pământului și, iată, ei vor veni degrabă cu iuțeală; 27 Nimeni dintre ei nu va obosi nici nu se va poticni; nimeni nu va moțăi nici nu va dormi; nici brâul coapselor lor nu va fi desfăcut, nici șiretul sandalelor lor nu va fi rupt; 28 Ei ale căror săgeți sunt ascuțite și toate arcurile lor încordate, copitele cailor lor vor fi socotite ca și cremene și roțile lor ca un vârtej de vânt; 29 Răcnetul lor va fi ca al unui leu, vor răcni ca leii tineri; da, vor răcni și vor prinde prada și o vor duce în siguranță și nimeni nu o va elibera. 30 Și în acea zi ei vor urla împotriva lor ca urletul mării; și dacă cineva privește spre țară, iată, întuneric și întristare, și lumina este întunecată în cerurile acesteia.

61 În anul în care împăratul Ozia a murit am văzut de asemenea pe Domnul șezând pe un tron, înalt și ridicat, și trena lui a umplut templul. 2 Deasupra stăteau serafimii, fiecare avea șase aripi; cu două își acoperea fața și cu două își acoperea picioarele și cu două zbura. 3 Și unul striga către altul și spunea: Sfânt, sfânt, sfânt este DOMNUL oștirilor, întregul pământ este plin de gloria sa. 4 Și stâlpii ușii se mișcau la vocea celui care striga și s-a umplut casa cu fum. 5 Atunci am spus: Vai mie! Căci sunt stârpit, pentru că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, fiindcă ochii mei au văzut pe Împăratul, pe DOMNUL oștirilor. 6 Atunci unul dintre serafimi a zburat la mine, având în mâna lui un cărbune aprins, pe care îl luase cu cleștii de pe altar; 7 Și l-a așezat pe gura mea și a spus: Iată, acesta ți-a atins buzele; și nelegiuirea ta este înlăturată și păcatul tău îndepărtat. 8 De asemenea am auzit vocea Domnului, spunând: Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Atunci am spus: Iată-mă, trimite-mă. 9 Iar el a spus: Du-te și spune acestui popor: Auziți, într-adevăr, dar nu înțelegeți; și priviți, într-adevăr, dar nu pricepeți. 10 Îngrașă inima acestui popor și îngreunează-le urechile și închide-le ochii, ca să nu vadă cu ochii lor și să nu audă cu urechile lor și să nu înțeleagă cu inima lor și să se întoarcă și să fie vindecați. 11 Atunci am spus: Doamne, până când? Iar el a răspuns: Până când cetățile vor rămâne pustiite, fără locuitori, și casele, fără oameni, și pământul complet pustiit, 12 Și DOMNUL va fi îndepărtat pe oameni și va fi o mare părăsire în mijlocul țării. 13 Dar totuși în aceasta va rămâne o zecime și ea se va întoarce și va fi mâncată ca un ulm și ca un stejar a căror viață este în ei, când își scutură frunzele; tot astfel sămânța sfântă va fi viața acesteia.

71 Și s-a întâmplat în zilele lui Ahaz, fiul lui Iota, fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda, că Rezin, împăratul Siriei, și Peca, fiul lui Remalia, împăratul Israelului, s-au urcat la Ierusalim să se războiască împotriva lui, dar nu l-a învins. 2 Și s-a spus casei lui David, zicând: Siria s-a unit cu Efraim. Și inima lui și inima poporului său a fost mișcată, precum copacii pădurii sunt mișcați de vânt. 3 Atunci DOMNUL i-a spus lui Isaia: Du-te înainte acum să întâlnești pe Ahaz, tu și Șear-Iașub, fiul tău, la marginea apeductului iazului superior, pe drumul mare al câmpului înălbitorului; 4 Și spune-i: Ia seama și liniștește-te; nu te teme, nici nu fi cu inima slabă din cauza celor două cozi ai acestor tăciuni care fumegă, din cauza mâniei înverșunate a lui Rezin cu Siria și a fiului lui Remalia. 5 Pentru că Siria, Efraim și fiul lui Remalia au ținut sfat rău împotriva ta, spunând: 6 Să ne urcăm împotriva lui Iuda și să îl chinuim și să ne facem în el o spărtură și să așezăm un împărat în mijlocul lui, adică pe fiul lui Tabeal; 7 Astfel spune Domnul DUMNEZEU: Nu va rămâne în picioare, nici nu se va întâmpla. 8 Deoarece capul Siriei este Damascul și capul Damascului este Rezin; și în șaizeci și cinci de ani Efraim va fi frânt, încât nu va fi un popor. 9 Și capul lui Efraim este Samaria și capul Samariei este fiul lui Remalia. Dacă nu veți crede, cu siguranță nu veți fi întemeiați. 10 Mai mult, DOMNUL a vorbit din nou lui Ahaz, spunând: 11 Cere semn de la DOMNUL Dumnezeul tău; cere-l, fie în adânc, fie în înălțimea de deasupra. 12 Dar Ahaz a spus: Nu cer, nici nu îl ispitesc pe DOMNUL. 13 Iar el a spus: Ascultați acum, casa lui David. Este un lucru mic pentru voi să obosiți oamenii, dar veți obosi și pe Dumnezeul meu? 14 De aceea Domnul însuși vă va da un semn: Iată, o fecioară va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi va pune numele, Emanuel. 15 El va mânca unt și miere, pentru a ști să refuze răul și să aleagă binele. 16 Căci înainte ca pruncul să știe să refuze răul și să aleagă binele, țara pe care tu o detești va fi părăsită de amândoi împărații ei. 17 DOMNUL va aduce asupra ta și asupra poporului tău și asupra casei tatălui tău, zile ce nu au mai venit, din ziua în care Efraim a plecat din Iuda; adică pe împăratul Asiriei. 18 Și se va întâmpla, în acea zi, că DOMNUL va șuiera după musca care este în cea mai îndepărtată parte a râurilor Egiptului și după albina ce este în țara Asiriei. 19 Și vor veni și toate se vor odihni în văile pustiite și în crăpăturile stâncilor și pe toți spinii și pe toate tufișurile. 20 În aceeași zi Domnul va rade cu o lamă angajată, adică cu cei de dincolo de râu, cu împăratul Asiriei, capul și părul picioarelor și de asemenea va mistui barba. 21 Și se va întâmpla, în acea zi, că un om va hrăni o vițea și două oi; 22 Și se va întâmpla din cauza abundenței de lapte pe care îl vor da, că el va mânca unt, căci unt și miere vor mânca toți cei ce rămân în țară. 23 Și se va întâmpla, în acea zi, că fiecare loc unde erau o mie de vii pentru o mie de arginți, va fi acoperit de mărăcini și spini. 24 Cu săgeți și cu arcuri vor veni acolo, pentru că toată țara va deveni mărăcini și spini. 25 Și pe toate dealurile, care vor fi săpate cu cazmaua, acolo nu vor veni de frica mărăcinilor și a spinilor, ci vor fi un loc unde vor trimite boi și unde vor călca oile.

81 Mai mult, DOMNUL mi-a spus: Ia-ți un pergament mare și scrie pe el cu condeiul unui om, referitor la Maher-Șalal-Haș-Baz. 2 Și mi-am luat martori credincioși ca mărturie, pe preotul Urie și Zaharia, fiul lui Ieberechia. 3 Și am mers la profetesă; și ea a rămas însărcinată și a născut un fiu. Atunci DOMNUL mi-a spus: Pune-i numele Maher-Șalal-Haș-Baz. 4 Căci înainte ca pruncul să aibă știința de a striga: Tatăl meu! și: Mama mea! bogățiile Damascului și prada Samariei vor fi luate dinaintea împăratului Asiriei. 5 DOMNUL mi-a vorbit din nou, spunând: 6 Întrucât acest popor refuză apele din Șiloa, care curg încet, și se bucură în Rezin și în fiul lui Remalia, 7 Și de aceea, iată, Domnul aduce peste ei apele puternice și multe ale râului, pe împăratul Asiriei și toată gloria lui; și el va veni peste toate canalele lui și va trece peste toate malurile lui; 8 Și va trece prin Iuda; va inunda și se va revărsa, va ajunge până la gât; și întinderea aripilor lui va umple lățimea țării tale, Emanuele. 9 Împrieteniți-vă popoarelor și veți fi sparte în bucăți; și deschideți urechea, toți cei din țările îndepărtate; încingeți-vă și veți fi sparți în bucăți; încingeți-vă și veți fi sparți în bucăți. 10 Țineți sfat împreună și va fi nimicit; vorbiți cuvântul și nu va rezista, căci Dumnezeu este cu noi. 11 Fiindcă DOMNUL mi-a vorbit astfel cu o mână tare și m-a instruit să nu merg pe calea acestui popor, zicând: 12 Nu spuneți: O uneltire, tuturor cărora acest popor va spune: O uneltire; nici să nu vă temeți de teama lui, nici nu vă înfricoșați. 13 Sfințiți pe însuși DOMNUL oștirilor; și el să fie teama voastră și el să fie groaza voastră. 14 Și va fi pentru sanctuar, dar și piatră de cădere și stâncă de poticnire ambelor case ale lui Israel, un laț și o cursă locuitorilor Ierusalimului. 15 Și mulți dintre ei se vor poticni și vor cădea și vor fi frânți și vor fi prinși în capcană și vor fi luați. 16 Leagă mărturia, sigilează legea printre discipolii mei. 17 Și voi aștepta pe DOMNUL, care își ascunde fața de casa lui Iacob, și îl voi căuta. 18 Iată, eu și copiii pe care DOMNUL mi i-a dat, suntem pentru a fi însemne și minuni în Israel, de la DOMNUL oștirilor care locuiește în muntele Sion. 19 Și când vă vor spune: Căutați la cei care au demoni și la vrăjitorii care șoptesc și care bolborosesc; nu ar trebui un popor să caute pe Dumnezeul lui? Să meargă la cei morți pentru cei vii? 20 La lege și la mărturie; dacă ei nu vorbesc conform acestui cuvânt, este pentru că nu au lumină în ei. 21 Și vor trece prin aceasta greu apăsați și flămânzi; și se va întâmpla, când vor flămânzi, că se vor îngrijora și vor blestema pe împăratul lor și pe Dumnezeul lor privind în sus. 22 Și vor privi spre pământ; și, iată, tulburare și întuneric, întunecime a chinului! Și vor fi alungați în întuneric.