Meniu Închide

Plan de citire a Bibliei VT + NT – Fidela 2021

Plan de citire a bibliei intr-un an – Biblia Fidela 2021

Acest plan de citire al bibliei va ajuta sa cititi Biblia Fidela într-un an, citind în fiecare zi câte o porțiune din Noul și Vechiul Testament care nu durează mai mult de 15-20 de minute în fiecare zi. Acest plan nu necesita cont sau alte date personale, tot ce trebuie sa faceti este sa vizitati in fiecare zi acesta pagina pe care veti gasi portiunea zilnica de citit din planul de citire al Bibliei Fidela.

vin., iul.. 30, 2021 — Psalmii 51:1-19; Psalmii 52:1-9; Psalmii 53:1-6; Romani 2:1-29 FIDELA

Psalmii

511 Ai milă de mine, Dumnezeule, conform bunătății tale iubitoare, conform mulțimii îndurărilor tale blânde șterge fărădelegile mele. 2 Spală-mă pe deplin de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. 3 Căci îmi recunosc fărădelegile și păcatul meu este totdeauna înaintea mea. 4 Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut acest rău înaintea ochilor tăi, ca să fii declarat drept când vorbești și să fii pur când judeci. 5 Iată, am fost format în nelegiuire; și în păcat m-a conceput mama mea. 6 Iată, tu dorești adevărul în părțile dinăuntru și în partea ascunsă mă vei face să cunosc înțelepciune. 7 Curăță-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. 8 Fă-mă să aud bucurie și veselie, ca oasele pe care tu le-ai rupt să se bucure. 9 Ascunde-ți fața de la păcatele mele și șterge toate nelegiuirile mele. 10 Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule; și înnoiește un duh drept în mine. 11 Nu mă lepăda din prezența ta și nu lua duhul tău sfânt de la mine. 12 Dă-mi iarăși bucuria salvării tale și susține-mă cu duhul tău binevoitor. 13 Atunci voi învăța pe călcătorii de lege căile tale; și păcătoșii se vor întoarce la tine. 14 Eliberează-mă de vinovăția sângelui, Dumnezeule, Dumnezeul salvării mele, și limba mea va cânta dreptatea ta. 15 Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. 16 Fiindcă tu nu dorești sacrificiu, pe care de altfel l-aș fi dat; tu nu te desfeți în ofrandă arsă. 17 Sacrificiile plăcute lui Dumnezeu sunt un duh frânt, tu nu vei disprețui o inimă frântă și căită, Dumnezeule. 18 Fă bine Sionului în plăcerea ta bună, zidește zidurile Ierusalimului. 19 Atunci vei găsi plăcere în sacrificiile dreptății, în ofrandă arsă și în ofrandă arsă în întregime, atunci vor oferi ei tauri pe altarul tău.

521 De ce te fălești în ticăloșie, viteazule? Bunătatea lui Dumnezeu dăinuiește continuu. 2 Limba ta plănuiește ticăloșii ca un brici ascuțit, lucrând înșelător. 3 Iubești răul mai mult decât binele și minciuna mai mult decât vorbirea dreptății. Selah. 4 Iubești toate cuvintele devoratoare, tu, limbă înșelătoare. 5 Dumnezeu te va nimici în același fel pentru totdeauna, te va duce departe și te va smulge din locuința ta și te va dezrădăcina din țara celor vii. Selah. 6 Cei drepți de asemenea vor vedea și se vor teme și vor râde de el, 7 Iată, acesta este bărbatul care nu a făcut din Dumnezeu puterea lui, ci s-a încrezut în abundența bogățiilor sale și s-a întărit în stricăciunea sa. 8 Dar eu sunt ca un măslin verde în casa lui Dumnezeu; mă încred în mila lui Dumnezeu pentru totdeauna și întotdeauna. 9 Te voi lăuda pentru totdeauna, pentru că ai făcut aceasta, și voi aștepta numele tău, pentru că este bun înaintea sfinților tăi.

531 Nebunul a spus în inima lui: Nu este Dumnezeu. Corupți sunt ei și au făcut nelegiuiri scârboase, nu este niciunul care face binele. 2 Dumnezeu a privit din cer peste copiii oamenilor, să vadă dacă este vreunul care să înțeleagă, care să caute pe Dumnezeu. 3 Fiecare a mers înapoi, toți împreună au devenit murdari; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. 4 Nu au lucrătorii nelegiuirii cunoaștere? Cei care mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâine nu au chemat pe Dumnezeu. 5 Acolo unde nu era spaimă, au fost ei în mare spaimă, fiindcă Dumnezeu a împrăștiat oasele celui ce așază tabăra împotriva ta, tu i-ai făcut de rușine pentru că Dumnezeu i-a disprețuit. 6 O, de ar veni salvarea lui Israel din Sion! Când Dumnezeu aduce înapoi pe poporul său din captivitate, Iacob se va bucura și Israel se va veseli.

Romani

21 De aceea, omule, ești de nescuzat, oricine ai fi care judeci; fiindcă în ceea ce judeci pe altul, te condamni pe tine însuți; fiindcă tu care judeci, practici aceleași lucruri. 2 Dar suntem siguri că judecata lui Dumnezeu este conform adevărului împotriva celor ce practică astfel de lucruri. 3 Și gândești aceasta, omule, care judeci pe cei ce practică astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? 4 Sau disprețuiești bogățiile bunătății lui și a îngăduinței și a îndelungii răbdări, neștiind că bunătatea lui Dumnezeu te conduce la pocăință? 5 Dar după împietrirea ta și inima nepocăită, îți strângi furie pentru ziua furiei și a revelării dreptei judecăți a lui Dumnezeu; 6 Care va întoarce fiecărui om conform faptelor lui; 7 Celor care prin răbdare stăruitoare în facerea binelui caută glorie și onoare și nemurire, viață eternă; 8 Dar celor certăreți și care nu ascultă de adevăr, ci ascultă de nedreptate, indignare și furie, 9 Necaz și chin peste fiecare suflet de om care lucrează răul, întâi al iudeului și de asemenea al neamului. 10 Dar glorie, onoare și pace fiecăruia care lucrează binele, întâi iudeului și de asemenea neamului. 11 Deoarece la Dumnezeu nu este părtinire. 12 Căci atâți câți au păcătuit fără lege, vor și pieri fără lege; și atâți câți au păcătuit în lege, vor fi judecați prin lege; 13 (Fiindcă nu ascultătorii legii sunt drepți înaintea lui Dumnezeu, ci înfăptuitorii legii vor fi declarați drepți. 14 De aceea când neamurile, care nu au legea, fac prin natură lucrurile cuprinse în lege, aceștia, neavând legea, își sunt lor înșiși lege; 15 Aceștia arată lucrarea legii scrisă în inimile lor, conștiința lor de asemenea aducând mărturie și gândurile lor, în același timp acuzându-se sau scuzându-se unele pe altele), 16 În ziua când Dumnezeu va judeca tainele oamenilor prin Isus Cristos, conform evangheliei mele. 17 Iată, tu, te numești iudeu și te bazezi pe lege și te fălești cu Dumnezeu, 18 Și îi știi voia și deosebești lucruri nespus mai bune, fiind învățat din lege; 19 Și ești sigur că tu însuți ești călăuză orbilor, lumină celor ce sunt în întuneric, 20 Îndrumător al celor fără minte, învățător al pruncilor, având forma cunoașterii și a adevărului în lege. 21 Tu dar, care înveți pe altul, pe tine însuți nu te înveți? Tu care predici: Să nu furi; furi? 22 Tu care spui: Să nu comiți adulter; comiți adulter? Tu care detești idolii, comiți sacrilegiu? 23 Tu care te fălești cu legea, îl dezonorezi pe Dumnezeu prin încălcarea legii? 24 Fiindcă prin voi este blasfemiat numele lui Dumnezeu între neamuri, așa cum este scris. 25 Fiindcă circumcizia, într-adevăr, este de folos, dacă împlinești legea; dar dacă ești călcător de lege, circumcizia ta a devenit necircumcizie. 26 De aceea dacă necircumcizia ține dreptatea legii, necircumcizia lui nu i se va socoti pentru circumcizie? 27 Și necircumcizia care este prin natură, dacă împlinește legea, nu te va judeca pe tine, care prin litera legii și prin circumcizie calci legea? 28 Fiindcă iudeu nu este cel în afară; nici circumcizie cea pe dinafară, în carne; 29 Ci iudeu este cel în lăuntru; și circumcizie este aceea a inimii, în duhul, nu în literă; a cărui laudă nu este de la oameni, ci de la Dumnezeu.